Email: info@onslow.school.nz | Phone: (+64 4) 478 8189

Thai ภาษาไทย

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา(เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016

Education (Pastoral Care of International Students) Code of Practice 2016

Application Form
Download a copy of the above information here.ประสบการณ์ชีวิต (Engchuan Napaporn Cee ) says:

สวัสดีค่ะทุกคน เราชื่อ ซี เราอายุ 17 ปี เราเรียนระดับชั้นมัธยมปลายใน นิวซีแลนด์ เราอยู่เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ คือวิลลิงตัน (Wellington) เราเรียนอยู่ที่โรงเรียน ออนสโล (Onslow College ) เกรด 12 (year 12) ซึ่งเทียบเท่า มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย ปีนี้คือปีที่สองของเราในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ .

โรงเรียนออนสโลเป็นโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องแบบ เด็กนักเรียนอยากแต่งอย่างไรก็ได้

และไม่มีกฎเคร่งขัด . คุณครูจะให้ความสนใจกับเด็กทุกคนไม่เลือกปฎิบัติและจะให้ความ

ช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนเมื่อพวกเราต้องการ . ระบบการศึกษาที่นี้เราสามารถเลือกวิชาเรียนได้

ไม่บังคับและเด็กส่วนใหญ่จะเลือกเรียนวิชาที่ตรงกับสาขาที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย.

ในแต่ละปีเราสามารถเลือกวิชาเรียนได้มากสุดถึง 6วิชา.

โรงเรียนออนสโลจะมีคุณครูที่ดูแลเด็กอินเตอร์โดยเฉพาะ เด็กนักเรียนอินเตอร์(International Student) จะอาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่ (Host Family) .โรงเรียนจะดูแลเราในทุกๆเรื่อง หากเรามีปัญหาเราสามารถปรึกษากับทางโรงเรียนได้.

จากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ที่นิวซีแลนด์มากกว่า 1 ปี สิ่งที่ซีชอบมากที่สุดคือสังคม

ของเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มีกิจกรรมยามว่าง คือ การเล่นกีฬา .

การมาอยู่ต่างถิ่นบ่อยครั้งที่คิดถึงบ้านซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่มีอะไรหลายอย่างที่เราได้จากการ

ใช้ชีวิตอยู่ในต่างถิ่นเราได้เพื่อนใหม่หลากหลายเชื้อชาติได้แนวทางการคิดและปฎิบัติที่แตกต่างออกไปได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและครอบครัวที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน.